maandag 24 februari 2014

Games in organisations

There was a time when process improvement, production and planning was enough to stay ahead of the curve. But with increasing complexity, rising uncertainty, an overload in information and lack of resources we have to come up with new answers. The answer lies in accelerated innovation and organizational agility. We need to move from wanting to win the game, to being a game changer!
Send us your game changing ideas: info@intact1.com

dinsdag 18 februari 2014

Változtassa meg az életét és a munkáját! /|\ Change your life! Transform your work!Az Intact Akadémia meghívja Önt legújabb Bevezetés a tranzakcióanalízisbe c. Tréningjére amit Mellie Lewin tart majd.

A tranzakcióanalízis (TA) az emberi személyiséget, kommunikációt és változást leíró gyakorlati irányultságú elmélet. A tranzakcióanalízis célja, hogy fokozza a tudatosságot, a spontaneitást és a kapcsolatképességet.
A workshop mindenkinek szól, akit izgat, hogy megértse az emberi viselkedés és személyiségváltozás mélyebb mozgatóit.
Rövid elméleti prezentációkon, gyakorlatokon, személyes és szakmai élmények megosztásán keresztül segítjük hozzá a résztvevőket ahhoz, hogy életükben, kapcsolataikban és szervezeti környezetükben új lehetőségeket tárjanak föl.

Költség: Áraink megfelelnek a Numbeo országokra lebontott elkölthető jövedelem indexnek. Így pl. Magyarországon a részvételi díj 200€, Hollandiában 300€. További tájékoztatásért keresse föl weboldalunkat a www.intact1.com címen.
Részletek: csatolt meghívóban
Dátum: Március 5. és 6. reggel 9től délután 5ig.

/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\

The Intact Academy invites you to our new Introduction to Transactional analysis training delivered by Mellie Lewin.

Transactional analysis (TA) is a practical theory of personality, communication and change. It is a powerful tool for professional and personal growth. The goal of transactional analysis is to increase awareness, spontaneity and the capacity for relationship.
This workshop is for anyone who is interested in expanding his or her insight into human behavior and change.
Through short presentations, exercises and sharing of personal and professional experiences we will enable you to create possibilities in your life, relationships and your organization.

Cost: Price is aligned with the Numbeo index of disposable income per country. For example price Hungary is 200€, price Netherlands is 300€. Please see www.intact1.com for more info.
Details: In the attached invite.
Date: March 5th and 6th, 9am to 5pm

http://www.intact1.com/images/stories/documents/ta101/201403_ta101_invite.pdf

Szalon: A vezetői tanulás /!\ Salon: Learning for Leadership
Az Intact Akadémia szeretettel meghívja Önt a következö coaching és szupervíziós szalonra.
Következő szalonunkon ismerkedjenek meg Joris Huijsmansszal, a Heineken Hungary vezérigazgatójával: Intact, március 20., 18:00-20:30.

A szalon témája: A vezetői tanulás
Tehetséges vezetőket találni ma minden korábbinál sürgetőbb feladat a multinacionális szervezetek számára, hiszen a vezetői tehetség egyre inkább szűkös erőforrásnak mutatkozik. Egy mai jelöltnek nem elég, ha a szaktudása kiváló – egyre nagyobb súly helyeződik a technológiai hozzáértésre, a pénzügyi szemléletű vezetésre, az ügyfél-orientáltságra és a személyes vezetésre. Új, gyorsan változó és globalizálódó világunkban, ahol az új nemzedékek máshogyan értelmezik a munkát, mint az előttük járók, a tehetségfejlesztésnek is új útjait kell megtalálnunk.
Mr. Huijsman azt mondja el, hogy a Heinekennél milyen új kezdeményezésekkel igyekszenek választ adni az említett kihívásokra és mit tesznek a sikeres tehetségfejlesztésért saját szervezetükön belül.
Költség: 3.000 Ft online előre vásárolt jegy esetén (használja hónlapunkat vagy a Facebook esemény funkciót), illetve 4.000 Ft a helyszínen. Az Intact öregdiákjai 50% engedményt kapnak.
Részletek: csatolt meghívóban

/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\/|\

Intact Academy invites you to the next coaching and supervision salon.
Join Joris Huijsmans, General Manager of Heineken Hungary, at our next Salon, the evening of March 20th between 18:00 and 20:30.

Theme of the salon: Learning for Leadership
Finding leadership talent is more urgent than ever for multinational organizations as leadership talent seems to have become scarcer. Candidates who have professional knowledge is not enough; there is an increasing focus on technological know how, financial leadership, customer orientation and personal leadership. In our new world, faced with rapid change, globalization and new generations who define work differently, we have to find new ways of developing talent.
Mr. Huijsmans will speak to us about Heineken's own recent initiatives to address these challenges and develop talent successfully within their own organization.

Cost: 3.000 Ft. when purchased online ahead of time (check our website or Facebook events) and 4.000 Ft. at the door. All Intact Alumni will receive a 50% discount.
Details: In the attached invite.